top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 1. Er wordt op geheel eigen vrijwillige basis aan de lessen deelgenomen. Wij van Yoshida Sports zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor evt. ongevallen en/ of blessures.

 2. Wij van Yoshida zijn niet aansprakelijk te stellen voor in de sportschool achtergebleven en zoekgeraakte persoonlijke voorwerpen door diefstal of nalatigheid.

 3. Er mag beslist niet in een haltershirt getraind worden bij de Kick/ Thaiboxing training, shirt met korte mouwen is toegestaan.

 4. Er mogen in de zalen beslist géén buitenschoenen gedragen worden.

 5. Na inschrijving verklaar je als klant akkoord te gaan met bovenstaande huisregels/ bepalingen, en verbindt zich tevens voor een inschrijfperiode van 1 maand aan Yoshida Sports. Met inachtneming van sub.7 van dit inschrijfformulier, telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd.

 6. Na ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord géén vooraankondiging van de incasso te ontvangen, Yoshida Sports zal de incasso uitvoeren rond de 26e van iedere maand.

 7. Bij tijdelijke onderbreking van de training door ziekte, verzuim of vakanties dient de contributie te worden doorbetaald, aangezien er op jaarbasis 8 weken niet zijn meegenomen in de contributie samenstelling.

 8. Alléén middels een persoonlijke schriftelijke opzegging  bij Yoshida Sports in Uden kan het abonnement worden stopgezet met in achtneming van 1 volle kalendermaand. Door invulling van het Yoshida opzeggingsformulier wordt tevens de machtiging voor automatische incasso na het betalen van het opzegtermijn stopgezet. Na invullen van het formulier krijg je als klant een bewijs van uitschrijving mee.

 9. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

 10. Wij van Yoshida Sports behouden ons het recht voor om, indien wij dit nodig achten, de tarieven van het lesgeld te  wijzigen.

 11. Elk nieuw lid krijgt, éénmalig een vrijblijvende proefles. Dit om kennis te nemen van onze wijze van lesgeven.

 12. Mocht u stoppen met sporten, dan wordt uw machtiging, na PERSOONLIJKE inlevering van het afmeldingformulier, automatisch door ons stopgezet.

Betalingsvoorwaarden:

 • De minimale inschrijfperiode bedraagt 1 volle  kalendermaand.

 • De contributie dient per maand vooruitbetaling voldaan te worden.

 • Er kan ALLEEN per automatische incasso betaald worden.

 • Bij tussentijdse opzegging vindt géén restitutie van lesgeld plaats.

 • Mocht het van toepassing zijn heeft U één maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven afgeboekte bedragen terug te laten te storten.

Vermelding extra voorwaarden op advies van de Nederlandse  Vechtsportautoriteit:       

 •  Wij onthouden ons van grof- en gewelddadigheden binnen en buiten de sportschool.      

 •  Alcohol, drugsgebruik en gebruik van spierversterkende middelen binnen Yoshida zijn niet toegestaan. 

 •  Bij grensoverschrijdend gedrag verwijzen wij naar een vertrouwenspersoon van de   Vechtsportautoriteit:  www.nederlandsevechtsportautoriteit.nl                                                                                                    

 

Bel ons vandaag nog voor een fitte start

T. 0413.259.101  E. info@yoshidasports.nl

Energielaan 15-15a Uden

bottom of page